Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Złoty Stok  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Złoty Stok

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Złoty Stok.

Mapa Geoportal Złoty Stok
Mapa z granicą gminy Złoty Stok

Dane urzędu

Urząd Miejski w Złotym StokuRynek 22Złoty Stok, 57-250

Tel: 74 8164164

Fax: 74 8164133

Elektroniczna skrzynka podawcza: /UM_ZLOTY_STOK/skrytka

E-mail: um@zlotystok.pl

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Numer TERYT gminy Złoty Stok: 0224073

Witryna: www.zlotystok.pl

Władze lokalne: Burmistrz Grażyna Orczykum@zlotystok.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Złotego Stoku

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Złoty Stok to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Złoty Stok na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Złotego Stoku, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Złotego Stoku, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Złotego Stoku

Gmina Złoty Stok w liczbach

Powierzchnia gminy Złoty Stok*

75 km2

1878 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Złoty Stok*

4 410 mieszkańców

1995 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Złoty Stok*

59 mieszkańców na km2

1333 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Złoty Stok

Geoportal Złoty Stok prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Złoty Stok, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Złoty Stok.

Dostęp do danych Geoportalu Złoty Stok

Jak powstał Geoportal gminy Złoty Stok?

Geoportal Złoty Stok powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Złoty Stok, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Złoty Stok.

Geoportal Złoty Stok umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Złoty Stok oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Złoty Stok, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Złoty Stok

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Złoty Stok?

Informacje na Geoportalu Złoty Stok

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Złoty Stok?

Korzyści z Geoportalu Złoty Stok

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Złoty Stok?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Złoty Stok.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Złoty Stok łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Złotym Stoku. W zależności od wybranej kompozycji mapy Złotego Stoku zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Złoty Stok, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Złoty Stok oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Złoty Stok. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Złotego Stoku możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Złotego Stoku. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Złoty Stok. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Złoty Stok.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Złotym Stoku.

  Geoportal gminy Złoty Stok posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Złoty Stok. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Złotym Stoku sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Złoty Stok przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Złotym Stoku.

  W Geoportalu Złoty Stok przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Złoty Stok. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Złotym Stoku. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Złoty Stok zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Złoty Stok, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Złoty Stok oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Złoty Stok.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Złoty Stok. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Złoty Stok są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Złoty Stok podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Złoty Stok.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Złotym Stoku. W Geoportalu gminy Złoty Stok udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Złotym Stoku wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Złoty Stok.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Złoty Stok. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Złoty Stok.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Złoty Stok, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Złoty Stok. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Złoty Stok.

 • Zabytki w gminie Złoty Stok

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Złoty Stok. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Złoty Stok oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Złoty Stok.

 • Informacje o wyborach w gminie Złoty Stok

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Złoty Stok. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Złoty Stok i wiele istotnych informacji.

Geoportal Złoty Stok dla mieszkańców

Geoportal Złoty Stok jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Złoty Stok. Na mapie Złotego Stoku sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Złoty Stok mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Złoty Stok. Korzystając z map Geoportalu gminy Złoty Stok w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Złoty Stok są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Złoty Stok dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Złoty Stok dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu